Main menu

Onder dit menu-item vind je alles over de reglementen van TC Baarle:

  • Barreglement & Drank- en horecawetgeving;
  • Statuten;
  • Privacyverklaring;
  • Huishoudelijk reglement;
  • Protocol datalekken.

Reglementen hoofdpagina