Main menu

Klik hier voor het worddocument van de protcol datalek.


TC Baarle tracht zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van de leden, vrijwilligers en deelnemers. Mocht er toch een mogelijke schending, een datalek, plaatsvinden dan treedt de volgende procedure in werking:

Een datalek is
We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. Bijvoorbeeld uitgelekte computerbestanden, gestolen geprinte ledenlijst, verkeerd verzonden e-mail, gestolen of afgedankte niet-schoongemaakte computer, verloren usb-sticks, …

TC Baarle is verplicht datalekken te melden binnen 72 uur na ontdekking.

Melden
Een datalek kan door een ieder worden gemeld bij de voorzitter, penningmeester of secretaris van TC Baarle. Deze informeert vervolgens het bestuur.

Het bestuur checkt wat er gelekt is en brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor de personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn.

Melding
De melding moet bestaan uit: 

  • De aard van de inbreuk;
  • De instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;
  • Een beschrijving van de geconstateerde en vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • De maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt om deze gevolgen te verhelpen.

Eén van de leden van het bestuur doet de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meldingen kunnen digitaal gedaan worden bij het meldloket van de AP: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Het bestuur zorgt voor een goede informatieverstrekking over de datalekken naar haar leden. Ook draagt zij zorg voor het herstel en preventie van geconstateerde en toekomstig mogelijke lekken. De informatieverstrekking gebeurt via de reguliere Nieuwsbrieven op de site van TC Baarle aan al haar leden.