Main menu

Contributie TC Baarle 2020/2021

Per kalenderjaar vanaf*     

Senior        

Zij, die op 1 januari van het jaar waarvoor contributie geldt, de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.

€ 150,-

Aspirant senior         

Zij, die op 1 januari van het jaar waarvoor contributie geldt, de leeftijd van 17 jaar wel, maar 21 jaar nog niet hebben bereikt.

€ 90,-

Junior

Zij, die op 1 januari van het jaar waarvoor contributie geldt, de leeftijd van 8 jaar wel, maar 17 jaar nog niet hebben bereikt.

€ 60,-

Aspirant junior

Zij, die op 1 januari van het jaar waarvoor contributie geldt, de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt. Voor deze leden wordt geen KNLTB-lidmaatschap aangevraagd.
Indien zij wel lid willen zijn van de KNLTB dan betalen zij € 18,- extra.

€ 45,-

Gezin

Alle leden, gehuwd of duurzaam samenwonend onder een dak en inwonende kinderen die tot het gezin behoren en de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt op 1 januari van het jaar, waarvoor contributie geldt.

€ 300,-

Rustend lid

Niet spelend lid, wel ingeschreven bij KNLTB

€ 25,-

Combi-lidmaatschap

Alleen voor leden die een volwaardig lidmaatschap hebben bij Gloria-UC (voetbal of atletiek) of HC Baarle

50% van normale prijs per leeftijd categorie

Zomer-lidmaatschap

Je bent lid voor de maanden mei t/m augustus, Geen lidmaatschap KNLTB, indien dit wenselijk wordt het lidmaatschap met € 18,- verhoogd

€ 60,-

 

Bovenstaande bedragen zijn geldig voor de leden die toestemming hebben gegeven voor betaling per automatische incasso. Diegenen die niet via automatische incasso contributie afdragen, betalen € 5,- extra (per huishouden).

Afmelden als lid moet gebeuren vòòr 1 januari van het betreffende seizoen!

* Bij aanvang lidmaatschap ná 1 april is er een korting per maand in overleg met de penningmeester.