Main menu

* Klik hier voor het worddocument van de Drank- en Horecawet

 1. Het is niet toegestaan alcohol te schenken voor 12.00 u en na 23.00 u.
  Uitzondering: tot één uur na beëindigen van de laatst gespeelde wedstrijd mag er alcohol geschonken worden maar niet later dan 01.00 uur!!! (APV gemeente Baarle-Nassau)
 2. Het is niet toegestaan alcohol aan jongeren onder de 18 jaar te verkopen.
 3. Het is niet toegestaan om aan ouderen alcohol te verkopen wanneer deze  bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar.
 4. De verstrekker van alcohol moet jongeren altijd om een geldig leeftijdsbewijs vragen tot de leeftijd van 25 jaar:  Paspoort, Ov-studentenkaart, Bromfietscertificaat, Rijbewijs. 
 5. De verstrekker is strafbaar wanneer blijkt dat jongeren onder de 18 jaar wel alcohol hebben kunnen kopen.
 6. Er mag geen alcohol (meer) geschonken worden aan:
  1. Mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
  2. Mensen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
  3. Mensen die zichtbaar onder invloed zijn van drugs. 
 7. Het is niet toegestaan alcoholgebruik al dan niet onder dreiging met geweld af te dwingen.